Skip to content

LCK Västras styrelse 2022

Mail till hela styrelsen på styrelsen@lckv.svvk.se

ORDFÖRANDE
Vakant

VICE ORDFÖRANDE
Nicklas Kullberg

KASSÖR
kassor@lckv.svvk.se

SEKRETERARE
Josefin Kullberg
sekreterare@lckv.svvk.se

LEDAMÖTER
Hanna Karjalainen
Michelle Boyle
Birgitta Bärnsten

SUPPLEANTER
Ludmilla Koslow
Tilde Öhman
Ulrika Karlsson

REVISORER
Conny Croneryd, conny@leicros.se, Bibbi Lundberg, Marianne Englund (suppleant), Mari Lind (suppleant)

VALBEREDNING
Harriet Viktorsson (sammankallande) valberedning@lckv.svvk.se, Lena Junkergård och Lena Larsson

DOMARE
Agneta Doverholt, agneta.doverholt@saluki.se, tel 070-250 35 73
Charlotte Andersson, lotta@askhult.com, 070-839 27 69
Tina Davidsson kennelzakeya@hotmail.com, 070-955 92 03