Skip to content

Utbildningar

Vår verksamhet är beroende av att det finns medlemmar som vill hjälpa till. Du bidrar givetvis efter din egen förmåga och ingen syssla är ”för liten”. Vill du utbilda dig till funktionär vore det roligt för det behövs funktionärer vid träningar men framför allt vid prov. LCK Västra har behov av starter, sekreterare, licensgivare, piloter både steg 1 och 2.

Om du är intresserad av att utbilda dig till någon av dessa funktioner så anmäl ditt intresse via mail till mailadress funktionar@lckv.svvk.se

Vår ambition är att ha funktionärsutbildning minst en gång per år.

Hur är gången vid utbildning?
Du startar alltid med en grundkurs. Under denna del lär du dig mer om reglementen och anvisningar, både SKK och SvVK, samt FCI reglemente vad gäller internationella LC-prov. Vi går också igenom hur de olika funktionärerna arbetar, både vid träningar och prov. Efter genomförd grundutbildning kan du välja att utbilda dig vidare till någon av funktionerna enligt ovan.