Skip to content

Träningsinformation

På PKLC:s träningsblogg postas all information om träningar. Det går även att prenumerera på bloggen. Vi använder föranmälan till samtliga av våra träningar då det underlättar förberedelsen och planeringen inför dessa. Alla är välkomna, nybörjare som mer erfarna och de som vill ta licens. För nybörjare finns möjlighet till ett ”prova på-lopp”. Vi kan i mån av tid och möjlighet hjälpa till med stödhund inför licenslopp men det bästa är dock att du själv ordnar med stödhund så det är klart när du anmäler till träningen. Kom gärna och titta på våra träningar – för det krävs ingen föranmälan.

Några saker vi vill poängtera är

  • Hund måste ha uppnått 9 månaders ålder för att få deltaga vid lure coursing-träning
  • Hund yngre än 12 månader får endast springa ensam kortare raksträckor i syfte att skola in hunden i lure coursing
  • Hund kan börja springa licenslopp efter fyllda 12 månaders ålder
  • Deltagarna är skyldiga att följa träningsansvarigs anvisningar


Läs gärna mer om lure coursing på PKLC:s hemsida. Det är bra om du dessutom sätter dig in i vad som gäller genom att läsa Regler och Anvisningar.